top of page

Gottman Çift Terapisi Ekolüne Göre İlişkileri Güçlendirmenin Yolları

Gottman Çift Terapisi Ekolüne Göre İlişkileri Güçlendirmenin Yolları

İlişkiler, insan yaşamının en önemli parçalarından biridir. İyi bir ilişki, kişinin kendini mutlu, güvende ve sevilmiş hissetmesini sağlar. Ancak, ilişkilerde zaman zaman çatışmalar ve sorunlar yaşanabilir. Bu sorunlar, ilişkinin bozulmasına ve hatta sona ermesine yol açabilir.

Gottman Çift Terapisi Ekolüne göre, ilişkilerin güçlü ve sağlıklı kalabilmesi için çiftlerin bazı temel becerileri öğrenmesi gerekir. Bu beceriler, çiftlerin çatışmaları sağlıklı bir şekilde çözmesine, birbirlerine destek olmasına ve ilişkinin kalitesini artırmasına yardımcı olur.


Gottman Çift Terapisi
Gottman Çift Terapisi

Gottman Çift Terapisi Ekolünün temel ilkeleri şunlardır:

 • Bağlanma: Çiftlerin birbirlerine güvenmesi, saygı duyması ve birbirlerini desteklemesi gerekir.

 • İletişim: Çiftlerin birbirlerini açık ve net bir şekilde anlaması gerekir.

 • Çatışma yönetimi: Çiftlerin çatışmaları sağlıklı bir şekilde çözmesi gerekir.

 • Uyum: Çiftlerin birbirlerinin farklılıklarını kabul etmesi ve uyum sağlaması gerekir.


Gottman Çift Terapisi Ekolünün temel becerileri şunlardır:

 • Etkileşim döngüsünü tanıma: Çiftlerin, çatışmaların nasıl başladığını ve nasıl ilerlediğini anlaması gerekir.

 • Eleştiriden kaçınmak: Çiftlerin birbirlerini eleştirmekten kaçınması gerekir.

 • Davranışları değil, duyguları ifade etmek: Çiftlerin birbirlerine karşı olumsuz duygularını ifade ederken, saldırgan bir dil kullanmaması gerekir.

 • Olumlu duyguları pekiştirmek: Çiftlerin birbirlerine karşı olumlu duygularını ifade etmesi ve pekiştirmesi gerekir.

 • Birbirlerinin bakış açısını anlamak: Çiftlerin birbirlerinin bakış açısını anlamaya çalışması gerekir.

 • Birlikte zaman geçirmek: Çiftlerin birlikte kaliteli zaman geçirmesi gerekir.


Gottman Çift Terapisi Ekolüne Göre İlişkileri Güçlendirmenin Yolları

Gottman Çift Terapisi Ekolüne göre, ilişkileri güçlendirmek için çiftlerin aşağıdaki adımları atması gerekir:

 1. Birbirlerinin ihtiyaçlarını anlamaya çalışın. Çiftlerin, birbirlerinin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlaması gerekir. Bu, ilişkinin temelini oluşturur.

 2. Birbirlerine karşı açık ve net olun. Çiftlerin birbirlerine karşı açık ve net bir şekilde iletişim kurması gerekir. Bu, çatışmaların önlenmesine yardımcı olur.

 3. Çatışmalarda sakin kalın. Çiftlerin çatışmalarda sakin kalarak, birbirlerine saldırmaktan kaçınması gerekir.

 4. Birbirinizi destekleyin. Çiftlerin birbirlerini desteklemesi ve birbirlerinin başarılarından gurur duyması gerekir.

 5. Birlikte kaliteli zaman geçirin. Çiftlerin birlikte kaliteli zaman geçirmesi, ilişkinin güçlü kalmasına yardımcı olur.


Sonuç olarak, Gottman Çift Terapisi Ekolüne göre, ilişkileri güçlendirmek için çiftlerin birbirlerine karşı sevgi, saygı ve anlayış göstermesi gerekir. Bu becerileri öğrenerek, çiftler ilişkilerini daha sağlıklı ve mutlu hale getirebilirler.

bottom of page