Skip links
iliski-problemleri

İlişki Problemleri nedenleri nelerdir? Toksik İlişki nasıl anlaşılır?

İlişki Problemleri ve Nedenleri nelerdir?

Toplumumuzda çok yaygın ve sıklıkla kullanılan sözlerden bir tanesidir. Anasını bak kızını al! Günümüz zamanında revize etmek daha doğru olacaktır. ‘’Babasına bak kızını al.’’ Neden bu şekilde ifade ediyoruz? Çünkü kadınlar kurmuş oldukları karşı cinsle ilişkilerinde temel ilişki örüntülerinden yola çıkarak ilişkilerini sürdürmektedirler. Babasıyla kurmuş olduğu ilişki eğer çalkantılı ve sorunlarla dolu ise yeni bir romantik ilişkisinde de aynı durum karşısına çıkmaktadır. Bu durum ilişki problemleri beraberinde getirmektedir. Peki, bu durum tesadüf müdür?

Tabi ki tesadüf diyemiyoruz. Çünkü yaşamımızın ilk yıllarında deneyimlediğimiz ilişkiler, kişiliğimizin temelini oluşturmakta ve sonraki kişilerle kurduğumuz ilişkilerle değişim ve dönüşün yaşanmadığı sürece devam ettirmekteyiz. Bizler farkında olarak ya da olmayarak kurmuş olduğumuz ilişkilerde duyguya dair zihnimiz kayıt tutmadır.

Kısaca anlatmak gerekirse beynimizin sağ yarım küresi duygularımızın kodlandığı, sol yarım küresi ise daha çok analitik ve mantık kısımlarının kodlandığı yerdir. Bu durumda duygularımız sağ yarım kürede bebek anne rahmine düştüğü andan itibaren kayıt altına alınmaktadır. Henüz bilişsel işlevlerimiz yeterli olgunluğa erişemediğinden kaynaklı analitik ve mantık dediğimiz bilgiye ait kısımlar daha sonradan kayıt altına alınmaktadır.

Kayıt altına alınmış olan tüm bu duygusal ilişkilerimiz birey olarak sonraki süreçlerde aynı ilişki örüntülerimize kaynaklık edebilmektedir. Babayla kurulan ilişkide hissettiği değersizlik, yetersizlik, sevilmeme gibi temel çekirdek duyguları hâkimse bir sonraki kuracak olduğu ilişkide zaman sonra aynı duyguları hissetmeye başlayacaktır. Bu konuda güzel bir söz vardır. İnsanın bildiği cehennem bilmediği cennetten iyidir. Bizler daha önceki deneyimlemiş olduğumuz acı ve ıstırap dolu ne kadar da kötü olsa duygularımız var ise de bildiğimiz ve öğrendiğimiz yol olduğu için tekrar edip aynı döngüde durabilmekteyiz. Çünkü birey için ne kadar da sözde belirtildiği üzere cennet vaat ediliyor olsa da orada bilinmezlik vardır. Bilinmezlik aynı zamanda kaygı uyandırmakta ve döngünün dışına çıkmasına imkân vermemektedir. Bu şekilde aynı yolları kullanıp aynı acı ve ıstırabı yıllar yıllar yaşayıp durabilmekteyiz.

İlişki Problemlerinde neler yapmalıyız?

İlişkilerimizde yaşanılan problemler temelinde farklı sebeplere dayanıyor olsa da, kurulan ilişkinin dinamiği incelendiğinde aynı durumlarla karşı karşıya gelebilmekteyiz. Daha öncesinde terkedilmiş ve duygusal anlamda ihtiyacı giderilmemiş bir çocuğu hayal edecek olursak, sonraki kurduğu ilişkilerde hep kendini terk edecek kişilerle birlikte olma eğiliminde olabilmektedirler. Buradaki temel nokta kişinin bilmiş olduğu örüntüyü değiştirebilme cesaretine dayanmaktadır. Nitekim her ne kadar duygusal anlamda ihtiyacı giderilmeyen bir çocuğun acı ve ızdırap verici bir süreci olsa da bu döngüyü ve yolu bildiğinden kaynaklı hep aynı döngülerde kalacaktır. Burada önemli olan bilinmeyene adım atabilmek, yeni nöronal ilişki yolakları oluşturabilmektir. Bu konu insanlar için ne kadar kolay gibi görünüyor olsa da bir o kadar da zor olan bir durumdur. Yeni bir yola adım atabilmek, sağlıklı ilişkiler devam ettirebilmek insan için oldukça direnç oluşturmaktadır. Kendi bildiği yolda olması ona daha makul gelmektedir. Yeni yürümeye başlayan bir çocuk hayal edin ve yürüme sürecinde düşebileceği, canının yanacağı oldukça gerçek ve ayakları yere basan bir durumdur. Ama çocuk merak ve keşif duygusu baskın, adım atma cesareti olmasaydı yürümeyi öğrenemeyecekti.

Adım atabilme konusunda zorlanan, ilişkilerinde zorluklar yaşayan bireyler için Kartal Psikolog hizmet alanında sizlere danışmanlık verebilmek adına hizmetinizdeyim.